ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΣΑΓΟΝΟ

chin

Μία από τις κλασσικές περιοχές στις οποίες γίνεται λιποαναρρόφηση είναι το διπλοσάγονο. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά άτομα και βρίσκουν πολύ ικανοποιητική λύση με τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης.

Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά σύντομη. Γίνεται ως επί των πλείστον με τοπική αναισθησία και η αποθεραπεία είναι αρκετά σύντομη, πολλές φορές και λιγότερο από μία εβδομάδα. Οι οπές γίνονται ή πίσω από τα αυτιά ή στο σημείο ακριβώς κάτω από το σαγόνι. Επειδή οι οπές αυτές είναι πολύ μικρές, συνήθως της τάξεως του μισού εκατοστού, το σημάδι που απομένει είναι ανεπαίσθητο.

Ο πλαστικός χειρουργός ξεκινάει κάνοντας τοπική αναισθησία με διάλυμα αδρεναλίνης, η οποία προκαλεί αγγειοσύσπαση της περιοχής του λίπους και κατόπιν με μία πολύ λεπτή κάνουλα, μέσω της οπής που προαναφέραμε, αναρροφά το λίπος.

Πολλά άτομα φοβούνται ότι με τη λιποαναρρόφηση στην περιοχή αυτή, το δέρμα μπορεί να χαλαρώσει. Συνήθως όμως συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή έχουμε μία βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος.Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: Πρώτον, διότι αφαιρώντας το λίπος, το μήκος που πρέπει να καλύψει το δέρμα επάνω στη νέα επιφάνεια που δημιουργείται στον τράχηλο, είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, η καμπύλη του τραχήλου είναι πιο «ανοιχτή» και επομένως το δέρμα τεντώνει, αντί να χαλαρώσει. Για να καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μετά τη λιποαναρρόφηση και με την εφαρμογή της πιεστικής περίδεσης, το δέρμα θα αναγκαστεί να κολλήσει στους ιστούς που έχουν απομείνει μετά την αφαίρεση του λίπους. Επειδή αφαιρέθηκε το λίπος, οι ιστοί αυτοί βρίσκονται λίγο πιο πίσω και επομένως προκαλούν τέντωμα του δέρματος. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο το δέρμα δεν χαλαρώνει είναι ότι κάνουμε επιφανειακή λιποαναρρόφηση.

Εάν δούμε και στο κεφάλαιο της επιφανειακής λιποαναρρόφηση, θα καταλάβουμε ότι η μέθοδος αυτή, λόγω του ελεγχόμενου τραυματισμού της κατώτερης επιφάνειας του δέρματος, προκαλεί μία ρίκνωση (σύσφιξη) στο δέρμα).
Φυσικά, η βελτίωση αυτή της ελαστικότητας αφορά μικρού βαθμού προβλήματα. Άτομα με πολύ μεγάλη χαλάρωση χρειάζονται face-lift, διότι η λιποαναρρόφηση από μόνη της δεν είναι ικανή να βελτιώσει μεγάλου βαθμού χαλάρωση.