ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ

Λιποαναρρόφηση στους μηρούς

lipo1

lipo2

lipo3

lipo4

lipo5

lipo6

Λιποαναρρόφηση στους μηρούς και στη κοιλιά

lipo7

lipo8

lipo9

Λιποαναρροφηση κοιλιας

lipo10

Λιποαναρροφηση, έξω έσω μηροί

lipo11

lipo12

lipo13

lipo14

Λιποαναρρόφηση Γυναικομαστία

lipo15

lipo16

lipo17

lipo18

lipo19

Λιποαναρρόφηση Λιπώματα

lipo20

Λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο

lipo21

lipo22

Λιποαναρρόφηση στα χέρια

lipo23