ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Με τον «πατέρα» της μοντέρνας λιποαναρρόφησης Dr. Yves-Gerard Illouz

DRILOUZ DRXRISTOPOULOS

Σε Συνέδριο του ESLAS μαζί με τον Πρόεδρο Dr. Mario Trelles

DR TRELLES XRISTOPOULOS

Εκδήλωση του Ο.Ν.Α για τις γυναίκες

OMILIA LIPOLYSIS1

OMILIA LIPOLYSIS2

OMILIA LIPOLYSIS3

OMILIA LIPOLYSIS4