Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο

Η λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο έχει εφαρμοστεί, όχι τόσο για την αφαίρεση του λίπους από την περιοχή, όσο για να προκαλέσει σύσφιξη στο δέρμα. Για άτομα που έχουν μικρό βαθμό χαλάρωσης μπορεί να είναι αρκετή, ώστε να βελτιώσει την εικόνα αυτής της χαλάρωσης.

Παρ’ όλ’ αυτά, με τη λιποαναρρόφηση στις παρειές μπορεί κανείς να επιτύχει και ένα μικρό βαθμό βελτίωσης στο σχήμα του προσώπου. Δεν μπορεί κανείς βέβαια να πει ότι η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για άτομα που έχουν πολύ στρογγυλό πρόσωπο και θέλουν να δημιουργήσουν γωνίες. Η λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο μπορεί να συνδυαστεί και με face-lift για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, σε άτομα που έχουν μεγάλο βαθμό χαλάρωσης, αλλά και αρκετό λίπος, κυρίως στην περιοχή του τραχήλου.

Πως γίνεται η λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο

Η λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο πρέπει να γίνεται με πολύ λεπτές κάνουλες και χωρίς υπερβολές στην εφαρμογή. Πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν είναι τόσο η αφαίρεση του λίπους, όσο είναι η δημιουργία ρικνωτικού ινώδους ιστού από το δέρμα, προκειμένου να επιτευχθεί σύσφιξη στο πρόσωπο. 

Για να καταλάβει κανείς πως γίνεται αυτή η ρίκνωση θα πρέπει να σκεφτεί ότι μπαίνοντας η κάνουλα κάτω από το δέρμα, αφενός προκαλεί ένα μικροτραυματισμό και επομένως διέγερση στα κατώτερα στρώματα του δέρματος, αφετέρου αναρροφά λίγο λίπος και αφήνει ένα μικρό τούνελ. Το τούνελ αυτό γεμίζει με ινώδη ιστό. Ο ινώδης αυτός ιστός έχει την ιδιότητα να ρικνούται (δηλαδή να κάνει συρρίκνωση). Η συρρίκνωση αυτή συμπαρασύρει το δέρμα και επομένως το δέρμα συρρικνώνεται και αυτό. 

Κάνοντας πολλά τέτοια μικροτούνελ κατά τη λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο επιτυγχάνει κανείς ένα δίκτυο ινώδους ιστού κάτω από το δέρμα, ο οποίος μας χρησιμεύει στο να δημιουργεί σύσφιξη σε αυτό.
Η λέξη τραυματισμός δεν πρέπει να θεωρείται αρνητική, διότι σε μικρό και ελεγχόμενο βαθμό έχει θετικά αποτελέσματα και την επιδιώκουμε πολλές  φορές στην πλαστική χειρουργική, με σκοπό την ενεργοποίηση του μηχανισμού της επούλωσης από τον οργανισμό.

Είναι σημαντικό να γίνεται καλή επιλογή υποψηφίων ατόμων για τη λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο, διότι δεν ταιριάζει σε όλους. Αντίθετα, εάν ο γιατρός δεν έχει την κατάλληλη πείρα, ώστε να μπορεί να κρίνει και να επιλέξει τα κατάλληλα άτομα, είναι δυνατό να υπάρξουν αντίθετα αποτελέσματα. 

Εάν δηλαδή τα στοιχεία του προσώπου που πάσχουν, είναι άλλα από αυτά που μπορούν να διορθωθούν, όπως για παράδειγμα σιελογόνοι αδένες ή μύες που δεν μπορούν να διορθωθούν , τότε το μόνο που καταφέρνει κανείς είναι να κάνει τα προβλήματα αυτά να φαίνονται πιο εμφανή γιατί μειώνει το στρώμα λίπους που τα καλύπτει. Επομένως, επιμένουμε ότι η σωστή επιλογή ατόμων για λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για του τελικού αποτελέσματος.

Λιποαναρρόφηση στο διπλοσάγονο

Λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο

Μία από τις κλασσικές περιοχές στις οποίες γίνεται λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο είναι το διπλοσάγονο. Όταν υπάρχει συσσώρευση λίπους στο διπλοσάγονο, αλλοιώνεται το περίγραμμα του προσώπου, σβήνουν οι γωνίες της κάτω γνάθου και φαινομενικά προστίθεται περισσότερος όγκος στην εικόνα χωρίς να υπάρχει. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά άτομα, άνδρες και γυναίκες, και βρίσκουν πολύ ικανοποιητική λύση με τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης. 
Η λιποαναρρόφηση στο διπλοσάγονο είναι αρκετά σύντομη. Γίνεται ως επί το πλείστον με τοπική αναισθησία και η αποθεραπεία είναι αρκετά σύντομη χρονικά, πολλές φορές απαιτείται και λιγότερος χρόνος από μία ολόκληρη εβδομάδα. Οι οπές γίνονται ή πίσω από τα αυτιά ή στο σημείο ακριβώς κάτω από το σαγόνι. Επειδή οι οπές αυτές είναι πολύ μικρές, συνήθως της τάξεως του μισού εκατοστού, το σημάδι που απομένει είναι ανεπαίσθητο και εξαιρετικά δυσδιάκριτο. 
Ο πλαστικός χειρουργός ξεκινάει κάνοντας τοπική αναισθησία με διάλυμα αδρεναλίνης, η οποία προκαλεί αγγειοσύσπαση της περιοχής του λίπους και κατόπιν με μία πολύ λεπτή κάνουλα, μέσω της οπής που προαναφέραμε, αναρροφά το λίπος.
 
Πολλά άτομα φοβούνται ότι με τη λιποαναρρόφηση στην περιοχή αυτή, το δέρμα μπορεί να χαλαρώσει. Συνήθως όμως συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή έχουμε μία βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: Πρώτον, διότι αφαιρώντας το λίπος, το μήκος που πρέπει να καλύψει το δέρμα επάνω στη νέα επιφάνεια που δημιουργείται στον τράχηλο, είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, η καμπύλη του τραχήλου είναι πιο «ανοιχτή» και επομένως το δέρμα τεντώνει για να την καλύψει, αντί να χαλαρώσει. 
 
Για να καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μετά τη λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο και με την εφαρμογή της πιεστικής περίδεσης, το δέρμα θα αναγκαστεί να κολλήσει στους ιστούς που έχουν απομείνει μετά την αφαίρεση του λίπους. Επειδή έχει αφαιρεθεί το λίπος, οι ιστοί αυτοί τώρα βρίσκονται λίγο πιο πίσω και επομένως προκαλούν το τέντωμα του δέρματος. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο το δέρμα δεν χαλαρώνει είναι ότι η λιποαναρρόφηση που γίνεται είναι επιφανειακή. 
Εάν δούμε και στο κεφάλαιο της επιφανειακής λιποαναρρόφησης, θα καταλάβουμε ότι η μέθοδος αυτή, λόγω του ελεγχόμενου τραυματισμού της κατώτερης επιφάνειας του δέρματος, προκαλεί μία ρίκνωση (σύσφιξη) στο δέρμα.

Φυσικά, η βελτίωση αυτή της ελαστικότητας αφορά μικρού βαθμού προβλήματα. Άτομα με πολύ μεγάλη χαλάρωση χρειάζονται face-lift, διότι η διαδικασία της λιποαναρρόφησης στο πρόσωπο από μόνη της δεν είναι ικανή να βελτιώσει μεγάλου βαθμού χαλάρωση.

Πολλά άτομα που έχουν προχωρήσει σε λιποαναρρόφηση στο διπλοσάγονο έχουν παρατηρήσει πως το πρόσωπό τους φαίνεται πιο αδύνατο αλλά και πιο νεανικό, πράγμα που παρατηρείται από τον περίγυρό τους, χωρίς όμως να μπορούν να παρατηρήσουν “τι ακριβώς είναι αυτό που έχει αλλάξει” ή γιατί συμβαίνει αυτό. Πολλοί άνδρες και γυναίκες αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση μετά από τη λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο, καθώς η βελτιωμένη εμφάνιση μπορεί να ενισχύσει τη θετική εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους.

Λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο και συνδυασμός με άλλες διαδικασίες

Η τοπική συσσώρευση λίπους στο διπλοσάγονο προσθέτει όγκο στο πρόσωπο, αλλοιώνοντας το περίγραμμά του και σβήνοντας τις γωνίες του γενείου και της κάτω γνάθου. Η λιποαναρρόφηση στο διπλοσάγονο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες διαδικασίες για τη δημιουργία ενός προσώπου με γωνίες, εάν ο ενδιαφερόμενος κριθεί κατάλληλος για αυτό. Τέτοιες διαδικασίες είναι η αφαίρεση του buccal fat pad, η ρινοπλαστική, η αύξηση των ζυγωματικών, η πωγωνοπλαστική και η αύξηση της γωνίας της κάτω γνάθου.

Τέλος, η λιποαναρρόφηση στο διπλοσάγονο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες θεραπείες που θα κάνουν το πρόσωπο να φαίνεται πιο καλοσχηματισμένο όπως είναι οι εστιασμένοι υπέρηχοι ή η διόρθωση της χαλάρωσης με νήματα.

Η λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο, όπως και κάθε αισθητική επέμβαση, μπορεί να έχει σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις. Η καλή ενημέρωση, η ρεαλιστική προσέγγιση και η επαγγελματική υποστήριξη είναι κρίσιμα στοιχεία για μια θετική και επιτυχημένη εμπειρία.
Go to Top
εξειδικευμένο κέντρο λιποαναρρόφησης
εξειδικευμένο κέντρο λιποαναρρόφησης

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NESLETTER ΜΑΣ

Μάθετε τα πάντα για την λιποαναρρόφηση!